J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/02/02/1993015150/justel

Titel
2 FEBRUARI 1993. - KONINKLIJK BESLUIT houdende goedkeuring van de resolutie nr. 21 cijfer 4 van 28 november 1991 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met betrekking tot het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Bron :
VERKEERSWEZEN.BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 22-10-1993 nummer :  1993015150 bladzijde : 23178
Dossiernummer : 1993-02-02/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin