J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/11/03/1993000599/justel

Titel
3 NOVEMBER 1993. - Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-11-1993 en tekstbijwerking tot 31-07-1998)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 30-11-1993 nummer :  1993000599 bladzijde : 25578
Dossiernummer : 1993-11-03/39

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-07-1998 GEPUBL. OP 31-07-1998
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-06-1998 GEPUBL. OP 08-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 33)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-02-1997 GEPUBL. OP 01-03-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 3;5)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1996 GEPUBL. OP 01-02-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1;16;17;20;24;26)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-1995 GEPUBL. OP 30-12-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 3;4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-03-1995 GEPUBL. OP 22-04-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-1995 GEPUBL. OP 29-03-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-09-1994 GEPUBL. OP 18-10-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 3;4;9;11;16;20;26)

 • Begin