J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/11/20/1992029773/justel

Titel
20 NOVEMBER 1991. - BESLUIT van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap d.d. 14 september 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs (eerste afdeling : lager, secundair, algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs)

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 14-02-1992 nummer :  1992029773 bladzijde : 3143
Dossiernummer : 1991-11-20/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 18-11-1992 GEPUBL. OP 22-12-1992
    (GEWIJZIGDE ART. : 8;9)

  • Begin