J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/10/23/1992029615/justel

Titel
23 OKTOBER 1991. - BESLUIT van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modaliteiten van de steun aan de [boekhandel] in de Franse Gemeenschap <gewijzigd bij BFG 2006-06-23/48, art. 70, 1į>

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 17-12-1992 nummer :  1992029615 bladzijde : 26865
Dossiernummer : 1991-10-23/55

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 23-06-2006 GEPUBL. OP 27-09-2006
    (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT;1;2;3;4;5)
  • BEELD
  • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 10-04-2003 GEPUBL. OP 09-05-2003
    (GEWIJZIGDE ART. : 3;5)
  • BEELD
  • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 04-12-1997 GEPUBL. OP 27-09-2002

  • Begin