J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/01/06/1992029138/justel

Titel
6 JANUARI 1992. - BESLUIT van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende het verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid toegekend aan het personeelsleden die de leeftijd van vijftig jaar bereikt hebben of ten minste twee kinderen ten laste hebben die niet ouder zijn dan 14 jaar en betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid voor het rustpensioen

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 21-02-1992 nummer :  1992029138 bladzijde : 3718
Dossiernummer : 1992-01-06/

Tekst gewijzigd door deze tekst :1989023390       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin