J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/12/18/1992029062/justel

Titel
18 DECEMBER 1991. - BESLUIT van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot rechtzetting van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 11 september 1991 tot aanvulling, voor de Diensten van de Executieve van de Franse Gemeenschap _ Ministerie van Cultuur en Sociale Zaken _ van het koninklijk besluit van 19 september 1967 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiene

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 22-01-1992 nummer :  1992029062 bladzijde : 1238
Dossiernummer : 1991-12-18/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin