J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/11/13/1992025246/justel

Titel
13 NOVEMBER 1992. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de toe te kennen bedragen voor de vergoeding van de uitgevoerde taken voor de Doorzichtigheidscommissie.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 26-11-1992 nummer :  1992025246 bladzijde : 24689
Dossiernummer : 1992-11-13/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin