J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/11/20/1992022467/justel

Titel
20 NOVEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 12-12-1992 nummer :  1992022467 bladzijde : 25709
Dossiernummer : 1992-11-20/34

Tekst gewijzigd door deze tekst :1983022257       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin