J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/02/04/1991029051/justel

Titel
4 FEBRUARI 1991. - BESLUIT van de Franse Gemeenschapsexecutieve houdende de wijze waarop personeelsleden van de Diensten van de Franse Gemeenschapsexecutieve overgaan naar de Waalse Gewestexecutieve voor de aangelegenheid "monumenten en landschappen"

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 12-02-1991 nummer :  1991029051 bladzijde : 2828
Dossiernummer : 1991-02-04/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin