J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/09/23/1991014343/justel

Titel
23 SEPTEMBER 1991. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 01-10-1991 nummer :  1991014343 bladzijde : 21467
Dossiernummer : 1991-09-23/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin