J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/06/11/1991011230/justel

Titel
11 JUNI 1991. - MINISTERIEEL BESLUIT houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1990 houdende vaststelling van andere waarden van de aerodynamische coefficient voor Z-vormige gesloten kabels, genomen in uitvoering van artikel 155.04.e.1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 06-09-1991 nummer :  1991011230 bladzijde : 19487
Dossiernummer : 1991-06-11/35

Tekst gewijzigd door deze tekst :1990011057       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1992011457
PUBLICATIE :
06-09-1991
bladzijde : 670

ErratumBegin