J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/12/27/1991000053/justel

Titel
27 DECEMBER 1990. - KONINKLIJK BESLUIT houdende vaststelling van het uniform van de hulpagenten van politie

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 09-02-1991 nummer :  1991000053 bladzijde : 2722
Dossiernummer : 1990-12-27/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-04-1995 GEPUBL. OP 02-06-1995

  • Begin