J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/12/21/1990914323/justel

Titel
21 DECEMBER 1990. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de Postdienst

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 28-12-1990 nummer :  1990914323 bladzijde : 24299
Dossiernummer : 1990-12-21/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin