J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/05/03/1990029623/justel

Titel
3 MEI 1990. - BESLUIT van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 december 1989 tot regeling van de algemene erkenningsvoorwaarden en de vaststelling van de subsidienormen zoals bedoeld in de artikelen 23 en 28 van het decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 20-06-1990 nummer :  1990029623 bladzijde : 12551
Dossiernummer : 1990-05-03/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin