J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/12/31/1990027165/justel

Titel
31 DECEMBER 1989. - BESLUIT van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1987 inzake verhuring in het Brusselse Gewest, van woningen beheerd door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting of door de erdoor erkende maatschappijen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 21-02-1990 nummer :  1990027165 bladzijde : 3256
Dossiernummer : 1989-12-31/30

Tekst gewijzigd door deze tekst :1987027818       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin