J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/04/09/1990023064/justel

Titel
9 APRIL 1990. - KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van de personeelsgraden die in het Paleis voor Schone Kunsten eenzelfde hierarchische trap uitmaken met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966

Bron :
ONDERWIJS.NATIONALE OPVOEDING
Publicatie : 18-05-1990 nummer :  1990023064 bladzijde : 10069
Dossiernummer : 1990-04-09/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin