J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/03/12/1990022125/justel

Titel
12 MAART 1990. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 31-03-1990 nummer :  1990022125 bladzijde : 6055
Dossiernummer : 1990-03-12/34

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin