J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/11/16/1990016203/justel

Titel
16 NOVEMBER 1990. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest

Bron :
LANDBOUW
Publicatie : 21-11-1990 nummer :  1990016203 bladzijde : 21787
Dossiernummer : 1990-11-16/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin