J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/11/10/1989028160/justel

Titel
10 NOVEMBER 1988. - BESLUIT van de Waalse Gewestexecutieve tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, van de beheerregelen en van de modaliteiten inzake controle op de publiekrechtelijke bouwmaatschappijen

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 20-01-1989 nummer :  1989028160 bladzijde : 1092
Dossiernummer : 1988-11-10/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin