J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1989/12/14/1989018150/justel

Titel
14 DECEMBER 1989. - WET tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

Bron :
MIDDENSTAND
Publicatie : 22-12-1989 nummer :  1989018150 bladzijde : 20905
Dossiernummer : 1989-12-14/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin