J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/07/10/1989014177/justel

Titel
10 JULI 1989. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1967 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 28-07-1989 nummer :  1989014177 bladzijde : 13070
Dossiernummer : 1989-07-10/30

Tekst gewijzigd door deze tekst :1967091105       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin