J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1989/03/16/1989011082/justel

Titel
16 MAART 1989. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1983 betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik op plaatsen van mijngashoudende mijnen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 05-04-1989 nummer :  1989011082 bladzijde : 5864
Dossiernummer : 1989-03-16/30

Tekst gewijzigd door deze tekst :1984011473       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin