J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/05/06/1988027658/justel

Titel
6 MEI 1988. - Besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve tot regeling van de werking van de Commissie van beroep van het Speciaal Onderstandsfonds en tot vaststelling van de aan de voorzitter en aan de leden toegekende vergoedingen en bezoldigingen. <vertaling>

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 17-08-1988 nummer :  1988027658 bladzijde : 11460
Dossiernummer : 1988-05-06/34

Tekst gewijzigd door deze tekst :1956120602       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin