J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1988/12/13/1988007394/justel

Titel
13 DECEMBER 1988. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 november 1977 betreffende de vrijwillige dienstnemingen en wederdienstnemingen in vredestijd

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 28-12-1988 nummer :  1988007394 bladzijde : 17756
Dossiernummer : 1988-12-13/

Tekst gewijzigd door deze tekst :1977110805       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin