J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/01/12/1987022464/justel

Titel
12 JANUARI 1987. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de bestendige commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 22-01-1987 nummer :  1987022464 bladzijde : 904
Dossiernummer : 1987-01-12/30

Tekst gewijzigd door deze tekst :1963121608       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin