J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/08/12/1987011289/justel

Titel
12 AUGUSTUS 1987. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1986 tot reglementering van de prijsverhogingen

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 25-08-1987 nummer :  1987011289 bladzijde : 12558
Dossiernummer : 1987-08-12/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin