J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1987/01/10/1987003010/justel

Titel
10 JANUARI 1987. - MINISTERIEEL BESLUIT nr. 19 met betrekking tot de maandelijkse voorschotten te voldoen door de belastingplichtigen die gehouden zijn tot het indienen van jaaraangiften voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 13-01-1987 nummer :  1987003010 bladzijde : 339
Dossiernummer : 1987-01-10/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 04-03-1993 GEPUBL. OP 20-04-1993

  • Begin