J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/09/09/1985023815/justel

Titel
9 SEPTEMBER 1985. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging voor het Brusselse Gewest, van het koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot bepaling van de publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze zijn beslissingen neemt en de behandeling van de aanvragen tot verkavelingsvergunning

Bron :
BRUSSELSE GEWEST
Publicatie : 26-10-1985 nummer :  1985023815 bladzijde : 15795
Dossiernummer : 1985-09-09/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin