J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/10/08/1985022375/justel

Titel
8 OKTOBER 1985. - KONINKLIJK BESLUIT tot verlening van een afwijking met het oog op de overschrijding van de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 22-11-1985 nummer :  1985022375 bladzijde : 17237
Dossiernummer : 1985-10-08/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin