J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/06/18/1985012465/justel

Titel
18 JUNI 1985. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het ceramiekbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 28-06-1985 nummer :  1985012465 bladzijde : 9745
Dossiernummer : 1985-06-18/31

Tekst gewijzigd door deze tekst :1974040916       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin