J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/08/20/1985009838/justel

Titel
20 AUGUSTUS 1985. - KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Tongeren

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 02-10-1985 nummer :  1985009838 bladzijde : 14272
Dossiernummer : 1985-08-20/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1985009987
PUBLICATIE :
02-10-1985
bladzijde : 15994

ErrataWijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-07-2005 GEPUBL. OP 12-08-2005

  • Begin