J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/01/06/1985007023/justel

Titel
6 JANUARI 1985. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst en van het ministerieel besluit van 24 september 1977 betreffende het statuut van het militair personeel van het tijdelijk kader van de land-, de lucht- en zeemacht en van de medische dienst

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 07-02-1985 nummer :  1985007023 bladzijde : 1300
Dossiernummer : 1985-01-06/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin