J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/10/03/1985001426/justel

Titel
3 OKTOBER 1985. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij het koninklijk besluit nr. 208 van 23 september 1983 tot oprichting van een Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten van toepassing wordt gemaakt op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 08-11-1985 nummer :  1985001426 bladzijde : 16407
Dossiernummer : 1985-10-03/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin