J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/05/14/1984011172/justel

Titel
14 MEI 1984. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 1979 betreffende de controle op de door de bioscoopondernemers geinde ontvangsten

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 26-05-1984 nummer :  1984011172 bladzijde : 7677
Dossiernummer : 1984-05-14/

Tekst gewijzigd door deze tekst :1979020608       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin