J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/06/21/1983013268/justel

Titel
21 JUNI 1983. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldige referentiemethoden voor de controle van de zuiverheidsnormen voor toevoegsels.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 09-09-1983 nummer :  1983013268 bladzijde : 11347
Dossiernummer : 1983-06-21/33

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin