J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/10/29/1982001870/justel

Titel
29 OKTOBER 1982. - Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de beroepsoriŽntering en vorming voor de toepassing van artikel 125 van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische wederoriŽntering.

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 18-12-1982 nummer :  1982001870 bladzijde : 14800
Dossiernummer : 1982-10-29/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin