J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/07/07/1982001323/justel

Titel
7 JULI 1982. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1966 tot vaststelling van de schoolbevolkingsnormen in de kleuter- en lagere scholen en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1975 houdende de eerste maatregelen tot rationalisatie van het gewoon lager onderwijs en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1966 tot vaststelling van de schoolbevolkingsnormen in de kleuter- en lagere scholen

Bron :
NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR.NATIONALE OPVOEDING EN FRANSE CULTUUR
Publicatie : 03-09-1982 nummer :  1982001323 bladzijde : 10172
Dossiernummer : 1982-07-07/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin