J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/03/26/1982000502/justel

Titel
26 MAART 1982. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 03-04-1982 nummer :  1982000502 bladzijde : 3866
Dossiernummer : 1982-03-26/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin