J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/03/15/1982000385/justel

Titel
15 MAART 1982. - Koninklijk besluit betreffende prijsblokkeringsmaatregelen genomen in uitvoering van de gecoŲrdineerde Conventie van 3 augustus 1965 waarbij de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie wordt opgericht.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 17-03-1982 nummer :  1982000385 bladzijde : 3017
Dossiernummer : 1982-03-15/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin