J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1981/07/13/1981001317/justel

Titel
13 JULI 1981. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 05-08-1981 nummer :  1981001317 bladzijde : 9734
Dossiernummer : 1981-07-13/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin