J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1980/12/11/1981000038/justel

Titel
11 DECEMBER 1980. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende vaststelling van de organisatie en van de rechtspleging te volgen door de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen.

Bron :
MIDDENSTAND
Publicatie : 10-01-1981 nummer :  1981000038 bladzijde : 255
Dossiernummer : 1980-12-11/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin