J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1980/10/21/1980102110/justel

Titel
21 OKTOBER 1980. - KONINKLIJK BESLUIT houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1964 betreffende de personen die worden erkend als vrijwilligers voor de samenwerking met de ontwikkelingslanden

Publicatie : 02-12-1980 nummer :  1980102110 bladzijde : 13625
Dossiernummer : 1980-10-21/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin