J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1980/03/20/1980032011/justel

Titel
20 MAART 1980. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1950 tot aanmoediging van de gezinsactiviteit van de diensten voor verzorging aan huis

Publicatie : 16-07-1980 nummer :  1980032011 bladzijde : 8553
Dossiernummer : 1980-03-20/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin