J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1980/02/27/1980022708/justel

Titel
27 FEBRUARI 1980. - MINISTERIEEL BESLUIT houdende uitvoering van de wet van 7 september 1979 en houdende gedeeltelijke toepassing op het vervoer van vloeibare brandstoffen per tankschip, van de bepalingen van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, omgewerkt bij koninklijk besluit van 3 december 1968

Publicatie : 01-03-1980 nummer :  1980022708 bladzijde : 2630
Dossiernummer : 1980-02-27/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin