J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/11/29/1979112905/justel

Titel
29 NOVEMBER 1979. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het organiek reglement van het Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

Publicatie : 19-01-1980 nummer :  1979112905 bladzijde : 956
Dossiernummer : 1979-11-29/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin