J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/10/05/1979100511/justel

Titel
5 OKTOBER 1979. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1977 houdende nieuwe indeling van de aan de Farmaceutische Inspecteurs toegewezen ambtsgebieden

Publicatie : 18-12-1979 nummer :  1979100511 bladzijde : 14516
Dossiernummer : 1979-10-05/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin