J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/07/23/1979072301/justel

Titel
23 JULI 1979. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende de overname van privaat-rechtelijke openbare bibliotheken door de gemeenten

Publicatie : 20-09-1979 nummer :  1979072301 bladzijde : 10423
Dossiernummer : 1979-07-23/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin