J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/04/02/1979040230/justel

Titel
2 APRIL 1979. - KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van benoeming van de gewestelijke ontvangers

Publicatie : 16-06-1979 nummer :  1979040230 bladzijde : 6980
Dossiernummer : 1979-04-02/35

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 06-06-2019 GEPUBL. OP 06-12-2019
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • BEELD
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 11-06-2004 GEPUBL. OP 03-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-01-1997 GEPUBL. OP 20-02-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 9)

 • Begin