J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/02/27/1979022703/justel

Titel
27 FEBRUARI 1979. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1962 betreffende de algemene inspectie der rijkswacht en van het koninklijk besluit van 27 september 1963 tot vaststelling van de bevoegdheden van de commandant van de rijkswacht

Publicatie : 14-03-1979 nummer :  1979022703 bladzijde : 2925
Dossiernummer : 1979-02-27/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin