J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/01/22/1979012207/justel

Titel
22 JANUARI 1979. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1, ß 2, 1, van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, ten aanzien van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut.

Publicatie : 16-02-1979 nummer :  1979012207 bladzijde : 1872
Dossiernummer : 1979-01-22/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin